............................................................................................................................................................................................
 
XXIII TTURNIEJ PIANISTÓW STYPENDYSTÓW ZAGRANICZNYCH
O NAGRODĘ
KSIĘCIA ANTONIEGO H. RADZIWIŁŁA
 
   
Stowarzyszenie "Wielkopolskie Centrum Chopinowskie - Antonin" w Ostrowie Wielkopolskim
(Powrót)

...................................XXIII TURNIEJ PIANISTÓW STYPENDYSTÓW ZAGRANICZNYCH ......................................
PAŁAC MYŚLIWSKI KSIĄŻĄT RADZIWIŁŁÓW   1, 2 MAJA - ANTONIN 2010

                            UCZESTNICY
Li Cheng (Chiny), Akademia Muzyczna w Łodzi
Mariko Goto (Japonia), Uniwersytet Muzyczny w Warszawie
Jinman Li (Chiny), Akademia Muzyczna w Poznaniu
Kazuko Tsuji (Japonia), Akademia Muzyczna w Krakowie
Rena Tsuzuki (Japonia), Uniwersytet Muzyczny w Warszawie
Wenxiano Xu (Chiny), Akademia Muzyczna w Krakowie

............................................................................................................................................................................................
                            PROGRAM
Sobota, 1 maja 2010, godz.17.00
  - prezentacje programów chopinowskich
  - głosowanie publiczności

Niedziela 2 maja 2010, godz.17.00
  - prezentacje programów dowolnych
  - głosowanie publiczności
  - ogłoszenie wyników
  - koncert laureata

Koncerty komentuje: Agnieszka Iwanowska
............................................................................................................................................................................................
Odjazd autobusów
godz. 16.30, ul. Wolności 29 w Ostrowie Wielkopolskim

Turniej zorganizowano ze środków budżetów: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
............................................................................................................................................................................................
Regulamin Turnieju
W finale naszego projektu - jest to już 23. edycja - bierze udział siedmioro pianistów pochodzących spoza granic naszego kraju (studenci, stypendyści, stażyści) kształcący się w polskich Akademiach / Uniwersytetach Muzycznych i wytypowani przez swoje uczelnie.
Specyfiką Turnieju jest, iż (zarówno w I i II etapie) na najlepszych pianistów głosuje publiczność.
W I etapie uczestnicy wystąpią z 15 minutowym programem chopinowskim.
W II etapie uczestnicy występują również z 15 minutowym programem dowolnym (wybranego kompozytora).
Dla wszystkich uczestników turnieju przewidujemy dyplomy uczestnictwa, dla najlepszego pianisty nagrodę Grand Prix - tradycyjnie statuetkę i nagrodę specjalną dla najlepszego wykonawcy programu chopinowskiego.
............................................................................................................................................................................................